referencie

Naše referencie

Výber z referencií našej blízkej či vzdialenejšej histórie

Tu môžete získať predstavu v akých oblastiach sme pôsobili v minulosti a s akými typmi projektov máme skúsenosti pri návrhu technického riešenia, na ktoré sme následne zobchodovali aj produkty stavebnej chémie.

Vybrali sme len zlomok z niekoľkých stoviek projektov, ktoré sme pomáhali úspešne dotiahnuť do realizácie s našimi partnermi. Či už sú to generálni dodávatelia, domáci alebo zahraniční, realizačné firmy alebo individuálni investori, vrátane projektantov, ktorí spracovali na základe našich odporúčaní technické riešenie projektu.

Jedny z najväčších projektov v našej viac ako 20ročnej histórii boli dostavba jadrovej elektrárne Mochovce, kde sme osobne spracovávali podklady pre široký projekt dostavby ešte v rokoch 2007-2009 a následne viac ako 10rokov dodávali stavebné materiály.

Ďalším projektom je výstavba 6 diaľničných tunelov na Slovensku, veľkého počtu opráv mostných konštrukcií vrátane pečatiacej vrstvy, PPP projekt diaľnice R1, obchvat Bratislavy D4R7 ale aj projekty priemyselných podláh ako projekt výrobnej fabriky batérií v Maďarsku s výmerou cez 40 000m2 alebo oprava parkovacích plôch v Auparku Žilina s výmerou 30 000m2, projekt rekonštrukcie parkingu hotela Carlton v Bratislave, či spolupráca na projekte a realizácii parkingu VUB v Bratislave z 2023. 

Okrem spomínaných projektov sme boli aktívni aj v iných oblastiach ako výstavba a rekonštrukcie viacerých nemocníc a ich špeciálnych podláh v rôznych prevádzkach, či dekoratívne podlahy v administratívach, školách, škôlkach či privátnych objektoch súkromnej sféry ako sú byty, garáže, rodinné domy či malé ambulancie alebo mini prevádzky typu kaderníctvo, zubár a podobne…

Cementová zálievka

výrobne ocele

Polyuretán-cementová podlaha

vinárstvo

Stenový systém

nemocničná ambulancia

Dekoratívna polyuretánová podlaha

kancelárske priestory

Stenový systém

nemocničná ambulancia

Epoxidový náter

komunikácií výrobnej fabriky

Parkingový

epoxidobvý systém

Polyuretán-cementová podlaha

výrobne potravín

Zosilovanie

betónových nosníkov

Úprava podlahy

výrobne batérií Maďarsko

Polyuretán-cementová podlaha

mäsovýroby

Polyuretánová podlaha

obytného domu

Epoxidová priemyselná

podlaha

Epoxidová priemyselná

podlaha výrobne textílií

Dekoratívna polyuretánová

podlaha s presypom čipsov

Cementová zálievka

paroplynových turbín

Náter schodiska

Polyuretán-cementová podlaha

uskladnenia vína

Parkingový

pružný systém

Dekoratívna polyuretánová podlaha

s presypom čipsov