produkty

Naše systémové riešenia

Podlahové systémy

Priemyselné a dekoratívne podlahy TorroTop založené na epoxidovej alebo polyureténovej báze vrátane vsypových cementových podláh

Vysoko-odolné priemyselné podlahy

Polyuretán-cementové podlahy odolné voči extrémnym teplotám a chemikáliám TorroCrete vhodné do potravinárskeho a chemického priemyslu a všade tam, kde sa vyžaduje extrémna odolnosť

Parkingové systémy

Tvrdé alebo trhliny prekleňujúce parkingové systémy TorroTraffic vhodné pre použitie v ktorejkoľvek časti parkovacieho domu

Zálievkové malty

Špeciálne vysokopevnostné cementové alebo epoxidové zálievkove malty TorroGrout

Ochrana a oprava betónu

Špeciálne produkty na opravu betónových konštrukcií TorroRep a ich ochranu TorroProtect, či už na mostoch, vodohospodárskych stavbách alebo občianskej výstavbe.

Rýchlo-tuhnúce podlahové systémy

Extrémne rýchle metakrylátové systémy TorroCryl pre priemyselné podlahy, ochranu mostných konštrukcií alebo parkovacie plochy.

Zosilovanie betónu

Uhlíkový program TorroStatic na zvýšenie únosnosti betónových konštrukcií pomocou lamiel, výstuží a tkanín

Doplnkové riešenia

Hydroizolácie konštrukcií TorroSeal a vyrovnávanie podláh cementovými nivelačnými hmotami TorroLevel a potermi TorroScreed